Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy Zespół Szkół Gminnych  w Starej Błotnicy  

Wykaz podręczników dla uczniów PSP i PG na rok szkolny 2014/2015

PODRĘCZNIKI PSP 2014-2015.doc
Dokument Microsoft Word [94.5 KB]
Podręczniki GIMNAZJUM 2014- 2015.doc
Dokument Microsoft Word [110.5 KB]

Najlepsi  uczniowie  i sportowcy szkoły w roku 2013/2014

 

PROJEKT  SZKOŁA WSPÓŁPRACY

O projekcie

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wybranych zostanie co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników.


Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)  oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Wrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

 

 

 

W szkole podstawowej Zespół tworzą Dyrektor Anna Siek- Gomuła, Gabriela  Śpiewakowska, Angelika Zych- uczennice klasy V, Urszula Rojek, Monika Błaszczyk- rodzice, Barbara Białkowska- nauczyciel.

 

W gimnazjum Zespół tworzą: Wicedyrektor Ewa Drapała, Piort Korczak,     - uczniowie klasy III, Renata Wieczorek, Urszula Gruszka – rodzice, Izabela Marcinkiewicz- nauczyciel.

 

Dzień projektów edukacyjnych

29 maja 2014r. odbył się już poraz trzeci w historii gimnazjum, Dzień Projektów Edukacyjnych. Uczniowie klas drugich  i niektórzy uczniowie klas trzecich w obecności dyrektora szkoły, wychowawców, nauczycieli - opiekunów i kolegów zaprezentowali efekty swojej kilkumiesięcznej pracy.

Poraz pierwszy pokaz odbył się w sali konferencyjnej Gminnej Bibloteki Publicznej w Starej Błotnicy.

fizyka_w muzyce.pps
Prezentacja Power Point [864.4 KB]
Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Stare[...]
Prezentacja Power Point [8.7 MB]

Owoce w szkole

W naszej szkole realizowany jest program „OWOCE W SZKOLE” – program dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków zywieniowych wśród dzieci poprzez zwiekszanie udzialu owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

OWOCE W SZKOLE.docx
Dokument Microsoft Word [89.0 KB]

Dzień mamy

27 maja do naszej szkoły przybyły mamy dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I - III. Wspólnie obejrzały akademię, jaką maluchy ze swoimi paniami dla nich przygotowały.

Zawody sportowe

Dnia 12 maja 2014.doc
Dokument Microsoft Word [22.5 KB]

W naszej szkole....

  Prezentacje multimedialne przygotowane przez uczennice klasy VI uczęszczające na zajęcia dodatkowe w ramach projektu Unijnego „Nawigacja ku przyszłości”

prezentacja przygotowana przez: Zuzannę Michalczewską
Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.[...]
Prezentacja Power Point [15.2 MB]
prezentacja przygotowana przez: Karolinę Gościnną i Martę Pośnik
Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.[...]
Prezentacja Power Point [69.9 MB]
prezentacja przygotowana przez: Joannę Popowicz
PREZENTACJA ASI .pptm;p.pps
Prezentacja Power Point [2.7 MB]

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA

Wiosenny Turnirej.doc
Dokument Microsoft Word [74.5 KB]

Konkurs "Igłą malowane"

II Międzyszkolny Konkurs.doc
Dokument Microsoft Word [30.0 KB]
karta zgłoszenia.doc
Dokument Microsoft Word [29.5 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu "Igłą malowane"

Protokół z przeprowadzonego konkursu.doc
Dokument Microsoft Word [51.0 KB]

Szkoła dostała nowy defibrylator

                                                           

 

Nasza szkoła otrzymała defibrylator, ratujący życie w nagłych wypadkach, zakupiony ze środków zebranych podczas Powiatowej Gali Charytatywnej, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.

 4 lutego odbyło się również szkolenie dla nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów.

 Z pewnością wzrośnie poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, chociaż życzyć by sobie wypadało, aby sprzęt ten nie został nigdy użyty. 

 

 Przekazanie defibrylatora dla ZSG  w St. Błotnicy starosta Andrzej Oziębło, wicestarosta Adam Bolek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Reczko, dyrektor szkoły Anna Siek - Gomuła

 

GIMNAZJALIŚCI W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

28 listopada 2013 r. uczniowie Gimnazjum w Starej Błotnicy wzięli udział w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zorganizowanej przez p. Agnieszkę Strzelczyk.

Celem wycieczki było rozbudzenie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się. 

Nadrzędnym celem działania Centrum Nauki Kopernik jest inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwoju i nauki między innymi poprzez stworzenie warunków  do samodzielnego  przeprowadzania doświadczeń na interaktywnych wystawach i eksponatach. Uczenie poprzez zabawę i doświadczenia od dawna uznawane jest za najskuteczniejszą metodę wyzwalania zainteresowań. 

Część uczniów była również w Planetarium na filmie "Na skrzydłach marzeń".

Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy bierze udział w projetach

AKTUALNOŚCI

Wakacje ...

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych fantastycznych przeżyć i niezapomnianych wrażeń. Niech tegoroczne lato będzie czasem radości i spokojnego wypoczynku. Byście we wrześniu wrócili pełni sił, energii i zapału do dalszej pracy i nauki.

 

Dyrekcja

i Grono Pedagogiczne

Zespół Szkół Gminnych

w Starej Błotnicy

Stara Błotnica 49

26-806 Stara Błotnica 

 

Strona Internetowa:

www.zsg-stara-blotnica.pl

 

Adres e-mail:

zsg@onet.pl

 

Telefon / Faks:

(48) 619-69-45


Godziny pracy:

7.00- 15.00


Skorzystaj z formularza online.

Strona przygotowana    

 i  aktualizowana przez:

 

p. Agnieszkę Strzelczyk

p. Anetę Krawczyk 


Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy