Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy
Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy

Zabawa choinkowa    17.01.2015r

Jasełka 2014r

Malowanie bombek

Po raz trzeci w Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy odbyło się  wspólne malowanie bombek. Wśród śpiewu kolęd, zapachu aromatycznej kawy, przy pysznych domowych wypiekach 11 grudnia 2014 r., w szkole zgromadzili się, na zaproszenie Dyrektor Szkoły Anny Siek- Gomuły wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu Pani Doroty Małysy, nowo wybrani radni Gminy Stara Błotnica, na czele z Wójtem Marcinem Kozdrachem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Romanem Popowiczem,  a także dyrektorów instytucji, z którymi szkoła współpracuje na co dzień, Dyrektor Biblioteki Publicznej – P. Urszulę Kucharczyk, Naczelnik Poczty Polskiej w Starej Błotnicy- P. Annę Barcikowską, Przewodniczących Rady Rodziców P. Krystynę Osowską, P. Urszulę Rojek.

          Przygotowane bombki zostaną wystawione na sprzedaż 19 grudnia 2014 r. podczas jasełek w szkole, a za uzyskane w ten sposób fundusze, działający  w szkole Wolontariat, zakupi paczki świąteczne na osób z terenu Gminy znajdujących się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej.  

 

Konkurs Bajki pomagajki rozstrzygnięty.

10 grudnia 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w St. Błotnicy laureaci gminnego konkursu "Bajki - pomagajki . III edycja" przyjechali, aby wziąć udział we wspólnej zabawie. Nauczyciele ZSG w St. Błotnicy-p. Aneta Krawczyk i p. Aneta Munik przygotowały dla dzieci grę drużynową, w której wszyscy uczestnicy mogli wykazać się wiedzą i  sprytem, a przy okazji zdobywać punkty. Zwycięzcom konkursu  wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na
zakończenie czekał na wszystkich słodki poczęstunek.

Sprawozdanie z konkursu "Bajki Pomagajki"

sprawozdanie z konkursu.docx
Dokument Microsoft Word [12.7 KB]

Mikołaj w szkole podstawowej

5 grudnia  w progach naszej szkoły pojawił się św. Mikołaj, który jak co roku nie zapomina o grzecznych dzieciach.  Dla wszystkich przedszkolaków i dzieci z klas I, II, III miał przygotowane paczki pełne słodyczy. Dziękujemy Mikołaju i czekamy na Cibie w przyszłym roku.

 

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada dzieci z klasy IA i IB obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia w czasie kttórego poznały jego historię, a także pokazały swoim pluszakom szkołę i klasę do której uczęszczają. 

Klub Bezpiecznego Puchatka

 

 

 

W tym roku szkolnym uczniowie klas IA i IB

uczestniczą w VI edycji programu

"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Spotkanie z policjantkami

20 listopada  w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów kl.I B  z policjantkami.

Najmłodsi uczniowie poznali podstawowe przepisy o ruchu drogowym, popisywali się swoją wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię. Okazało się , że dzieci są bezpiecznie przywożone do szkoły, mają foteliki i zapięte pasy.

Panie aspirantki nie uniknęły pytań zadawanych przez dzieci. Największym powodzeniem cieszyła się czapka policyjna i oczywiście kajdanki.

Apel z okazji "Dnia Niepodległości"

Wizyta  ks. biskupa  Henryka Tomasika  w murach naszej szkoły

Ślubowanie klas pierwszych w szkole podstawowej

"Dzień Papieski" -  Świętem Jana Pawła II patrona naszej szkoły

Uroczysty Dzień Nauczyciela połączony ze ślubowaniem uczniów  klas I  naszego Gimnazjum

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA dla klas I „ Zainteresowania i Pasje”

 

W tym roku szkolnym w  Szkole Podstawowej realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod patronatem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

Realizowany jest w klasie IA i IB

 

 

                                                           

 

Program profilaktyki higieny jamy ustnej w oddziałach  przedszkolnych - "Akademia Aquafresh".

W tym roku szkolnym znów oddziały przedszkolne przystąpiły do programu profilaktyki higieny jamy ustnej "Akademia Aquafresh".

Razem z bohaterami programu -Pastusiami dzieci uczyły się jak prawidłowo dbać o ząbki oraz jak walczyć z niedobrym "robaczkiem-próchniaczkiem".

 

30 września w samo południe nasze przedszkolaki przystąpiły do pobicia Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie. Udało się! Zęby szczotkowało 313328 przedszkolaków w całej Polsce!

 

Dzięki udziałowi w projekcie łazienki dla oddziałów przedszkolnych zostały wyposażone w półeczki z kubeczkami , co umożliwia codzienne mycie zębów. Dzięki takim działaniom u dzieci wykształca się nawyk dbania o higienę jamy ustnej.Profilaktyka jest kluczem do sukcesu w walce z próchnicą!

 

Mamy nowy PLAC ZABAW dla dzieci

Warsztaty ERASMUS

Warsztaty_ERASMUS.docx
Dokument Microsoft Word [19.8 KB]

"Szkoła współpracy" - pierwsze zajęcia warsztatowe dla uczestników projektu

Wspomnienia z półkolonii

Półkolonia zorganizowana w ZSG w Starej Błotnicy przez Krajową Radę Izb Rolniczych cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci z terenu Starej Błotnicy. Od 11 do 25 sierpnia 2014r  dzieci miały możliwość miłego,  atrakcyjnego spędzania czasu. W tym roku pani dyrektor Anna Siek-Gomuła zapewniła dzieciom wiele atrakcji. Dzieci poznały nowe, ciekawe dla nich miejsca w okolicy i  Radomiu, świetnie bawiły się  w szkole i na zorganizowanych wyjazdach. Odwiedziły Farmę Iluzji, Muzeum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, świetnie bawiły się na Basenach Termalnych w Mszczonowie i basenie Neptun w Radomiu. Rodzice byli zachwyceni takim przedsięwzięciem -  dzięki któremu ich pociechy mogły  bezpiecznie bawić się pod opieką nauczycieli.  Dlatego mamy nadzieję, że  w przyszłości również będą organizowane takie akcje dla dzieci.

Najlepsi  uczniowie  i sportowcy szkoły w roku 2013/2014

 

PROJEKT  SZKOŁA WSPÓŁPRACY

O projekcie

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”
to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wybranych zostanie co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników.


Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)  oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli.
  • Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych.
  • Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych ułatwiających współpracę.
  • Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu szkoleniowo-warsztatowemu.
  • Stworzenie i udostępnienie wiedzy w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli.
  • Stworzenie i udostępnienie zasobów wiedzy dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół, głównie w ramach samorządu uczniowskiego.

Wrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach, ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

 

 

 

W szkole podstawowej Zespół tworzą Dyrektor Anna Siek- Gomuła, Gabriela  Śpiewakowska, Angelika Zych- uczennice klasy V, Urszula Rojek, Monika Błaszczyk- rodzice, Barbara Białkowska- nauczyciel.

W gimnazjum Zespół tworzą: Wicedyrektor Ewa Drapała, Piort Korczak,     - uczniowie klasy III, Renata Wieczorek, Urszula Gruszka – rodzice, Izabela Marcinkiewicz- nauczyciel.

 

Dzień projektów edukacyjnych

fizyka_w muzyce.pps
Prezentacja Power Point [864.4 KB]
Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Stare[...]
Prezentacja Power Point [8.7 MB]

W naszej szkole....

  Prezentacje multimedialne przygotowane przez uczennice klasy VI uczęszczające na zajęcia dodatkowe w ramach projektu Unijnego „Nawigacja ku przyszłości”

prezentacja przygotowana przez: Zuzannę Michalczewską
Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.[...]
Prezentacja Power Point [15.2 MB]
prezentacja przygotowana przez: Karolinę Gościnną i Martę Pośnik
Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.[...]
Prezentacja Power Point [69.9 MB]
prezentacja przygotowana przez: Joannę Popowicz
PREZENTACJA ASI .pptm;p.pps
Prezentacja Power Point [2.7 MB]

Szkoła dostała nowy defibrylator

                                                           

 

Nasza szkoła otrzymała defibrylator, ratujący życie w nagłych wypadkach, zakupiony ze środków zebranych podczas Powiatowej Gali Charytatywnej, zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach.

 4 lutego odbyło się również szkolenie dla nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów.

 Z pewnością wzrośnie poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, chociaż życzyć by sobie wypadało, aby sprzęt ten nie został nigdy użyty. 

 

 Przekazanie defibrylatora dla ZSG  w St. Błotnicy starosta Andrzej Oziębło, wicestarosta Adam Bolek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Reczko, dyrektor szkoły Anna Siek - Gomuła

 

Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy bierze udział w projetach

AKTUALNOŚCI

Dysleksja

Cyberprzemoc

CYBERPRZEMOC rady dla rodziców.docx
Dokument Microsoft Word [15.8 KB]

Konwencja Praw                   Dziecka

Konwencja Praw Dziecka.pdf
Dokument PDF [244.5 KB]

Innowacje

W Publicznym Gimnazju  w Starej Błotnicy w roku szkolnym 2014/2015 prowadzone są innowacje pedagogiczne.

 

INNOWACJE.doc
Dokument Microsoft Word [24.5 KB]

Zespół Szkół Gminnych

w Starej Błotnicy

Stara Błotnica 49

26-806 Stara Błotnica 

 

Strona Internetowa:

www.zsg-stara-blotnica.pl

 

Adres e-mail:

zsg@onet.pl

 

Telefon / Faks:

(48) 619-69-45


Godziny pracy:

7.00- 15.00


Skorzystaj z formularza online.

Strona przygotowana    

 i  aktualizowana przez:

 

p. Agnieszkę Strzelczyk

p. Anetę Krawczyk 


Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© Zespół Szkół Gminnych w Starej Błotnicy